Hjem

KUNNSKAPSSPILLET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN

 

Vet du mer enn bestefar? Vet du mer enn mor og far?

GJØR DET GØY Å LÆRE Penzum gir deg svar

Penzum er et kunnskapsspill med 6300 spørsmål for familier med barn og ungdom i grunnskolen.

 

Spørsmålene er delt inn i kategorier som følger fagene i grunnskolen og er svært lærerikt og lettspilt.

 

Spørsmålene er også oppdelt etter alder, slik at de yngste kan delta for fullt samtidig som de eldre får noe å bryne seg på.

En ti-åring kan spille mot en 16-åring. Tredjeklassingen kan utfordre bestefar.

 

LEK OG LÆR

Med Penzum gir du barna dine muligheten til å leke og lære samtidig.

Ved å spille Penzum repeterer barna stoff fra skolen, og lærer samtidig av svarene de ikke kan. Voksne og barn kan bryne seg på spørsmålene, og kunnskapsnivået stiger i takt med spenningen.

 

Penzum er også blitt tatt i bruk av over 2000 grunnskoler og brukes som, lek, motivasjon og stimulerende underholdning.